Skip links

İş ve İşçi Sağlığı Politikamız

ALESTA DALGIÇLIK

“ÖNCE EMNİYET” ilkesinden hareketle üst düzey kalitede üretim ve hizmet faaliyetlerini yürütürken çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ile çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini esas alan firmamız aşağıdaki hususların sürekli teminini taahüt eder;

■ İşçi sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
■ İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
■ İSG ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmek;
■ Tüm firma çalışanlarımızın ve tüm taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
■ İSG politikası’nı  periyodik olarak gözden geçirerek şartlara uygunluğunu sağlamak;
■ İşçi Sağlığının ve Güvenliği’nin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmaktır.
■ Firmamız tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.